13.11.2019

  • Nakoukl jsem na nový g-point a bude to mazec, oči se mi protáčely, jak Přemyšlu Oráčely
  • Cyklista 
  • Tohle bude nová taktika Nikity v dračáku – setkám se s nepřítelem a poprosím ho, jestli by mi nedal všechny zbraně (btw, v dračáku byste se mi smáli, ba i slinu by někteří upustili, a ono se to zatím reálně děje)
  • Dvě stejné fotky vedle sebe (ověřeno ve Photoshopu za vás)
  • Michelangelo 
  • Tetris (5 $ Steam)
  • Záda 
  • BBC se omluvila, že použila STARÉ záběry, na kterých Boris Johnson pokládá věnec naopak… místo NOVÝCH záběrů… na kteých pokládá Boris Johnson věnec opět naopak 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

wp-puzzle.com logo