13.11.2019

  • Nakoukl jsem na nový g-point a bude to mazec, oči se mi protáčely, jak Přemyšlu Oráčely
  • Cyklista 
  • Tohle bude nová taktika Nikity v dračáku – setkám se s nepřítelem a poprosím ho, jestli by mi nedal všechny zbraně (btw, v dračáku byste se mi smáli, ba i slinu by někteří upustili, a ono se to zatím reálně děje)
  • Dvě stejné fotky vedle sebe (ověřeno ve Photoshopu za vás)
  • Michelangelo 
  • Tetris (5 $ Steam)
  • Záda 
  • BBC se omluvila, že použila STARÉ záběry, na kterých Boris Johnson pokládá věnec naopak… místo NOVÝCH záběrů… na kteých pokládá Boris Johnson věnec opět naopak 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

wp-puzzle.com logo