Stienlü

Body:

Matlock: 1

  1. úkol:
    Vyfoť tu hospodu, kde jsi, ale do fotky umísti nenápadně drobný detail, který do scenérie nepatří, který musíme najít.


    Ukončeno. 3. pizza odposud má na začátku chybně číslovku 4. Uhádl Matlock.
  2. úkol:
    Vyfoť se s nejméně 3 zvířaty naráz.

3. úkol:
vyfoť se v místním kroji a s hudebním nástrojem