10.12.2019

  • A teď koho volit 
  • Láska (Dočteme se například o jinošské hře „Na kanečky“, pod kterou se neskrývá nic jiného, než anální styk.)
  • O Kalouskovi (nečetl jsem, jen zběžně a tedy…)
  • Výdělek 
  • Mobil 
  • Youtube rewind – to jen abyste viděli, jak moc mimo všichni jsme (a vůbec nám to nevadí, nevím, jestli bych chtěl tohle všechno vědět) (komentáře a dislikey potěší)
  • Smolka 
  • Kelner 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

wp-puzzle.com logo