26.2.2021

jejda, rychle sem něco ještě k tomu hodím, to je tak, když si to chystáte předem a pak zapomenete